Rozpočty podľa spôsobu vypracovania..

  1. hrubý prepočet nákladov stavby
  1. položkový rozpočet stavby
  1. ponukový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby:

Cenu plánovanej stavby najpresnejšie stanovuje položkový rozpočet stavby. Je to dôležitý dokument, na základe ktorého je stavba realizovaná. Je vypracovaná v dvoch časových líniach ako:

  1. súčasť projektovej dokumentácie pre stanovenie objektívnej ceny objednávateľa (investor)
  2. súčasť výberového konania na realizáciu stavby na základe, ktorého je stavba realizovaná a faktúrovaná

Súčasťou položkového rozpočtu stavby je výkaz výmer, ktorý na základe projektovej dokumentácie uvádza výpočty množstva materiálov, počet a rozsah jednotlivých stavebných prác

stránku vytvoril: FG ATELIÉR Trnava tvorba web stránok www.fgatelier.sk  

NAJ.sk