Rozpočty podľa spôsobu vypracovania..

  1. hrubý prepočet nákladov stavby
  1. položkový rozpočet stavby
  1. ponukový rozpočet stavby

Ponukový rozpočet stavby:

Ponukové rozpočty sú vypracovávané pre uchádzačov o zákazku (dodávateľov stavby) na základe výkazu výmer, projektovej dokumentácie a dodacích podmienok. Dobre vypracovaná ponuka musí zodpovedať reálnej cene stavby s toleranciou cca 3-5%.

 

Ponukový rozpočet so súpisom všetkých jednotlivých položiek určuje cenu stavby a je podkladom k uzatvoreniu Zmluvy o diele.

stránku vytvoril: FG ATELIÉR Trnava tvorba web stránok www.fgatelier.sk  

NAJ.sk