Rozpočty podľa spôsobu vypracovania..

  1. hrubý prepočet nákladov stavby
  1. položkový rozpočet stavby
  2. ponukový rozpočet stavby

Hrubý prepočet nákladov stavby:

Je cenový odhad stavby, ktorý vychádza zo zastavaného priestoru udaného v metroch kubických a zo zastavanej plochy. Pomáha zostaviť orientačnú schému v dobe, keď ešte nie je rozhodnuté o konečnej podobe stavby. Táto predbežná cena je určená pre lepšiu orientáciu investora pri vymedzovaní investičného zámeru. Tento prvý odhad ceny stavby je nepresný. Od skutočnej ceny sa môže veľmi líšiť, pretože cena v konečnom dôsledku závisí od použitých materiálov a technológií, od štandardu vybavenia ako od samotného priebehu výstavby....

stránku vytvoril: FG ATELIÉR Trnava tvorba web stránok www.fgatelier.sk  

NAJ.sk